Proje Onay Başvuruları

PROJE DEĞERLENDİRME ETİK KURUL ONAY BAŞVURULARI

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

            Aşağıda belirtilen başvuru formları elektronik ortamda hazırlanarak imzalı ve PDF formatında tek bir dosya şeklinde “etikkurul@sdu.edu.tr” adresine gönderilir. Aynı anda yapılan farklı başvurular ayrı ayrı elektronik posta gönderisi ile yapılmalıdır. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılmaktadır. Şayet başvuruda “Görüşme/Anket” varsa “Gönüllü Katılım Formu, Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu ve Görüşme/Anket Soruları” eklenmelidir. Başvuru sahibi hakem değerlendirme ve kurul toplanma sürecini dikkate alarak başvurusunu (TÜBİTAK vb.) 30 gün önceden yapmak zorundadır.  Başvuru sahibine hakemler tarafından revizyon gerektirdiği düşünülen başvurularla ilgili olarak, elektronik ortamda bilgi verilir. İncelemesi tamamlanan başvurunun sonucu, ıslak imzalı karar ile başvuru sahibine gönderilir. Eksik belgesi bulunan, başvuru sahibi tarafından imzalanmamış ve elden etik kurul çalışma ofisine teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Başvuru Belgeleri:

-          Başvuru Dilekçesi                                          (Örnek için tıklayınız)

-          Başvuru Formu                                              (Form için tıklayınız)

-          Görüşme/Anket Soruları

-          Gönüllü Katılım Formu                                 (Örnek için tıklayınız)

-          Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu          (Örnek için tıklayınız)

-